İyi tarım

İyi tarım uygulamaları nedir?

İyi Tarım Uygulamaları denilince; tarımsal üretimin çevre, insan ve diğer canlıların sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak yapıldığı, bu üretimin sonucunda elde edilen ürünün sertifikalandırılarak tüketiciye ulaştırıldığı işlemler zinciri akla gelmelidir. İyi Tarım Uygulamaları alternatif üretim teknikleri arasında yer almaktadır.

İyi tarım uygulamalarının kapsadığı hususlar

 

bullet Gıda güvenliğine yönelik tedbirler (ISO 22000 Kapsamında)

bullet Çevreyi ve toprağı korumaya yönelik tedbirler (ISO 14001 Kapsamında)

bullet Üreticilerin ve tarım işçilerinin sağlık, güvenlik ve refahına yönelik tedbirler (ISO 18001 Kapsamında) iyi tarım uygulamalarını oluşturur.

bullet Grup olarak yapılan üretimde kalite yönetim sistemi (ISO 9001 Kapsamında)

 

 İyi tarım uygulamaları kime, ne fayda sağlar?

 

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile yaşadığımız çevreyi ve toprağı koruruz. Unutmayalım ki, gelecek nesillere temiz bir çevre ve toprak bırakmak hepimizin görevidir.

 

İTU yapan üretici sağlıklı hayatın dostudur. O, hem kendisinin ve çalışanlarının hem de sunduğu güvenilir tarım ürünleriyle tüketicinin sağlığını korur.

 

İyi Tarım ürünleri, halkın sağlıklı yaşam ve sağlıklı tüketim yapma bilincini geliştirir. Bu bilinç geliştikçe iyi tarım ürünleri giderek daha fazla talep edilecektir. Artan taleplerle birlikte, iyi tarım ürünlerinin pazardaki rekabet gücü büyüyecektir.

 

Dış pazarda ürünün fiyatı kadar kalitesi ve güvenilirliği de önemlidir. İyi Tarım Uygulamaları ürünün güvenilirliğini ve kalitesini arttırdığı için dış pazarlara daha kolay ihraç yapma imkânı sağlar.

 

Rekabet gücünün ve pazarlama imkânlarının gelişmesi sayesinde üretici daha fazla kazanç elde etmeye başlar.

 

İTU, tarımda çalışan işçilerin sosyal haklarında da iyileşme imkânı sağlar.

İyi tarım sertifikası hangi ürünlere, nasıl bir süreçte verilir? 

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, İTU yönetmeliğine göre tarımsal üretim yapan ve bu sertifika için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca çalışma yetkisi verilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına başvuruda bulunanlara verilir. Başvuruda bulunan üreticilerin üretim süreci bu kuruluşlar tarafından denetlenerek, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretildiği anlaşılan ürüne/ürünlere “İyi Tarım Sertifikası” verilir.

 

İzlenebilirlik ve kayıt tutma: İyi Tarım Uygulamaları Sistemi, ürünün çiftlikten sofraya kadar izlenebilir olmasına dayalıdır. Bu nedenle üreticiler yapmış olduğu tüm uygulamaları kayıt altına almalı ve ürününün tüketilinceye kadar izlenebilmesi sağlanmalıdır. İyi Tarım Uygulamalarında her yıl iç denetim yapılacağından çiftçilerin, üretimin her aşamasında yaptıkları işleri kayıt altına alarak saklamaları gerekmektedir. Yeni müracaatlarda ise, inceleme tarihinden itibaren 3 aylık döneme ait tüm bilgiler kayıtlı olmalıdır.

 

Kontrol ve sertifikalandırma işlemleri: Kontrol ve sertifikalandırma işlemleri, Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca çalışma yetkisi verilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır. Yetkili kuruluşlar, üretimin ilk aşamasından başlayarak hasat ve pazara arz edilmesine kadar olan süreçte uygulanan işlemlerin, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

 

Kontrol; tarımsal faaliyetlerin iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirlemek, üretim sürecini gözlem altına alarak düzenli kayıtlar tutmak ve gerek görülmesi halinde ürünün niteliğinin laboratuar analizleri ile test etmektir. Sertifikasyon ise, yapılan bu kontroller sonucunda iyi tarım uygulamaları kriterlerinde göre üretildiği anlaşılan ürünün belgelendirilmesidir. Bu şekilde elde edilen ürüne ” İyi Tarım Ürünü Sertifikası” verilir.

 

Feradis, “İyi tarım uygulamaları” konusunda Nissert ve DAkkS tarafından sertifikalandırılmıştır.