Global GAP

Global GAP nedir?

GAP (Good Agricultural Practices – İyi Tarım Uygulamaları); 1990’lı yılların sonunda, yaşanan gıda kaynaklı salgın hastalıklar ve kamunun güvenli gıda, çevresel sorunlar ve sürdürülebilir tarım konusundaki yoğun ilgisinin bir sonucu olarak şekillenmiştir.

Ülkemiz son yıllarda bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum, Türkiye’deki tarımsal ürünlerinin imajını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine tarımsal ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar, kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemişlerdir.

 

GlobalGap standardı, esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.

 

GlobalGap (EUREPGAP), 1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için biraraya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir.Avrupa’daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80’i şu anda GlobalGap (EUREPGAP)’e üye veya kayıtlıdır.

 

GlobalGap, dünyanın her yerinde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için uygulamalı bir elkitabı görevini görmektedir. Temel prensibi, etkin sertifikasyon standartları ve prosedürleri oluşturmak isteyen tarım üreticileri ve perakendecilerin eşit ortaklığını sağlamaktır.

 

GlobalGap (EUREPGAP), Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Önleme Analizi (HACCP) , Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM: Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM: Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, çiftçilikle ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini destekler.

 

GlobalGap (EUREPGAP) sertifikası alan bir ürünün:

 

bullet İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,

bullet Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,

bullet Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,

bullet Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir.

bullet Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık ve Güvenlik ve Hayvan Refahı’dır.

bullet GlobalGap (EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.

bullet GlobalGap (EUREPGAP) sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. GlobalGap (EUREPGAP) sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir.

 

Neden GlobalGAP?

 

GlobalGap, dünya çapında tarımsal ürünlerin sertifikalandırılması için gönüllü standartlar oluşturan özel sektör kuruluşudur. GlobalGap standartları öncelikle üretimde çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek, hayvan sağlığı ile işçi sağlığı ve güvenliği konularına karşı sorumluluk alarak ve kimyasal girdilerin kullanımını en aza indirerek ürünlerin nasıl yetiştiği hakkında tüketicilere güvence sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

GlobalGap, bitkisel ve hayvansal üretimden bitkisel materyallere ve hayvan yemi bileşimi üretimine kadar farklı ürün grupları uygulamalarını içeren tek entegre bir standarttır. Standart diğer mevcut standartlar için referans sistemi olmakla beraber, gıda sektöründeki tüm aşamalarda kolay ve direk olarak uygulanabilmektedir. Diğer bir deyişle, globalgap uydu yön bulma sistemi gibi çalışmaktadır. Üyelerine tüketicilerin ihtiyaçlarına göre küresel pazardaki tedarik zincirinde yer almalarına imkan sağlayan güvenilir araçlar tedarik etmektedir.

 

Avrupa perakendecileri dünyanın her köşesinden ithalat yapmaktadırlar. Buna ilaveten gıda güvenliğinin önemi perakendeciler arasındaki rekabetin yükselmesine bağlı olarak artmaktadır. Perakendeciler ayrıca raflarına koydukları ürünlerin müşterilerine zararlı olmayacağına dair bazı garanti ve güvencelere ihtiyaç duymaktadırlar. Sonuç olarak perakendeciler, sattıkları ürünlerinGlobalGap gibi uluslararası standartlarda kabul edilen minimum şartları karşıladıklarına dair güven içinde olmak istemektedirler. GlobalGap sertifikası üretici olarak size yabancı perakendecilerin ürünlerinizi satın alma garantisi verir.

 

GlobalGAP sertifikası kimlere nasıl süreçte verilir ?

 

GlobalGap sertifikası, tarımsal üretim yapan ve bu sertifika için GlobalGap kontrol ve sertifika kuruluşlarına başvuruda bulunan ve sertifika kuruluşu tarafından yapılan denetimler sonucu, GlobalGap protokolüne uygun üretim yaptığına karar verilen üreticinin/üretici gruplarının sertifikalandırmak üzere başvurduğu ürüne/ürünlere verilir.